Työterveyslaitos

Työterveylaitoksen mukaan:

Tanssimalla huolehdit aivojesi hyvinvoinnista. Musiikkielämyksessä aivot toimivat kokonaisvaltaisesti, koska musiikin kokemisen kannalta tärkeät hermorakenteet ovat vahvasti toisiinsa verkottuneet ja lisäksi isoaivolohkojen välinen aivokurkiainen siirtää informaatiota jatkuvasti aivopuoliskojen välillä.

Liittämällä musiikin kuunteluun liikunta, esimerkiksi tanssi, ihminen voi monipuolisesti huolehtia aivojensa hyvinvoinnista. Liikunta ja musiikki aktivoivat eri hermoverkostoja, jotka muodostavat kokonaisuuden. Samalla aivojen tunnekeskukset aktivoituvat ja musiikin sekä liikunnan onnistunut yhdistelmä voi tuottaa tunnekokemuksia, jotka edistävät omalta osaltaan aivojen hyvinvointia. 

Tanssiaskelia opetellessaan ihminen pitää oppimisvalmiuksiaan kunnossa ja usein huomaamattaan hioo myös loogisanalyyttisiä taitojaan. Ihminen voi tanssia sekä yksin, parin kanssa että ryhmässä, joten vaihtoehtoja myös sosiaaliseen vuorovaikutuksen näkökulmasta on monia.